برگزاری کارگاه های فرهنگی ویژه کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاه


۱۴ شهریور ۱۳۹۶

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نظر دارد دو کارگاه فرهنگی با عناوین"تعالیم و مفاهیم قرآنی" و " آداب و اسرار نماز"  را در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ برای کارکنان غیرهیئت­‌علمی برگزار نماید.
مدت زمان هریک از کارگاه ها ۲۰ساعت، روز های یک شنبه هرهفته ( ۱۰جلسه ۲ ساعته ) است. شروع کارگاه ­ها از یکشنبه ۲ مهرماه به ترتیب "کارگاه تعالیم ومفاهیم قرآنی" از ساعت ۸ الی ۱۰ صبح و "کارگاه آداب و اسرار نماز" از ساعت ۱۰ الی ۱۲ است.
کارگاه ها رایگان و دارای امتیاز ضمن خدمت کارکنان می باشند و در صورت درخواست، حضور هر متقاضی در دو کارگاه میسر است.
همکاران متقاضی، درخواست خود را طبق جدول ذیل همراه با موافقت کتبی مسئول واحد حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ به واحد روابط عمومی (خانم امیدوار) ارسال فرمایند.

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام پدر

شماره ملی

شماره همراه

نام واحد

رشته شغلی

نوع استخدام

نام کارگاه

۱

 

 

 

 

 

 

 

 

مکان برگزاری کارگاه ها : خیابان قدس، خیابان ایتالیا، ساختمان شفا (پلاک ۴۹)، طبقه همکف- سالن شورای معاونت فرهنگی


منبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي