قابل توجه دستیاران جدیدالورود طب اورژانس


۱۳ شهریور ۱۳۹۶

بدینوسیله به کلیه دستیاران محترم اطلاع داده شود که راس ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 19/6/96 در کلاس درس گروه واقع در بیمارستان امام خمینی- طبقه فوقانی اورژانس جهت جلسه توجیهی و شروع کلاسهای ارینتاسیون حضور به هم رسانند. بدیهی است شروع به کار ایشان مطابق با تاریخ تعیین شده رسمی از طرف دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی می باشد.

 

 منبع: دانشکده پزشکي