کمیته تحول اداری بیمارستان سینا تشکیل جلسه داد


۱۳ شهریور ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی بیمارستان سینا، به نقل از کربلایی، دبیر کمیته های این مرکز، دوشنبه 6 شهریور 96 کمیته تحول اداری بیمارستان با حضور حسن برکتی، مدیر بیمارستان، سوریا بابایی، مدیر دفتر پرستاری، مهندس مهرداد سلیمانی، مسئول امور اداری و انفورماتیک و دیگر اعضاء کمیته این مرکز در سالن شورا مدیریت تشکیل جلسه داد.
در این جلسه به بررسی موارد ارزیابی عملکرد واحد امور اداری بیمارستان و چگونگی تکمیل موارد باقی مانده پرداخته شد. همچنین در خصوص ترسیم و طراحی فرآیندهای بیمار محور و مشتری مدار به صورت پوستر بحث و تبادل نظر شد و نصب پوستر های فرآیند رسیدگی به شکایات در تمامی بخش ها و فرآیندهای بالینی در بخش های بالینی در دستور کار قرار گرفت.
در این جلسه بر بازنگری فرآیندهای پذیرش و ترخیص بیمار و نوبتدهی اینترنتی در راستای تکریم ارباب رجوع و صرفه جویی در وقت مراجعین، توسط مسولین ذیربط تاکید شد.
در زمینه مبحث توسعه نظام پیشنهادات در بیمارستان سینا مقرر شد نظام پیشنهادات به عنوان زیر مجموعه کمیته تحول اداری این مرکز با انتخاب اعضاء به فعالیت بپردازد و در این زمینه به صورت گسترده در بیمارستان سینا اطلاع رسانی شود.
و آخرین مبحث این جلسه به تعیین کارمند نمونه اختصاص یافت و در این خصوص در دستور کار قرار گرفت که  با توجه به معیار های انتخاب کارمند نمونه که به همه پرسنل این مرکز ابلاغ شده است. کارمندهای نمونه واحدها و بخش ها به غیر از اعضاء هیئت علمی توسط مسئولین بخش ها به کمیته تحول اداری بیمارستان معرفی و نتیجه نهایی در این کمیته اعلام شود


منبع: بيمارستان سينا دانشکده پزشکي