برگزاری سومين كارگاه 3 روزه ايمني زيستي


۱۳ شهریور ۱۳۹۶

 سومين كارگاه 3 روزه ايمني زيستي به همتكميته ايمني زيستي دانشكده در روزهاي 21و 22 شهريور ماه 96 (ساعت 15-8) و 23 شهريور ماه 96 

(ساعت 12-8) در تالار عزلت جهت دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي 95 و دكتري تخصصی ورودي 94 برگزار خواهد شد.

دانشجويان ميتوانند جهت ثبت نام با خانم اميني، كارشناس محترم ايمني زيستي دانشكده ( 64053206) تماس حاصل فرمايند.


 

 

 منبع: دانشکده پزشکي