بازدید معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران از مرکز تحقیقات چشم پزشکی


۱۰ شهریور ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، دکتر مسعود یونسیان، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران، روز سه شنبه ۷شهریور ۱۳۹۶ با حضور در بیمارستان فاربی از مرکز تحقیقات چشم پزشکی بازدید و با مسئولین این مرکز گفتگو کرد.
در جلسه مشترکی که در ابتدای این بازدید برگزار شد، دکتر علیرضا لاشیئی، رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ضمن خوشامد گویی به دکتر یونسیان و هیئت همراه، تامین نیروی انسانی و بودجه مناسب را مهمترین چالش های این مرکز معرفی کرد و این بازدید را فرصتی مغتنم برای حل این مشکلات دانست. 
 در ادامه دکتر سید فرزاد محمدی، عضو هیئت علمی و معاون مرکز تحقیقات چشم پزشکی، با ارائه گزارشی از تاریخچه مرکز، به تشریح دستاوردهای کلیدی و افتخارات مرکز از بدو تاسیس تاکنون پرداخت.
دستیابی به شاخص H  موسسه ای ۲۰،انتشار ۱۴ مقاله با استناد بالای ۵۰ و ۷۴ مقاله با استناد بالای ۲۰در پایگاه اسکوپوس ثبت ۴ اختراع، فرآوری دو سل لاین ، همکاری با گروه چشم پزشکی و دانشگاه ها در هدایت پایان نامه های دکتری تخصصی، دکترای پژوهشی، فلوشیپی دستیاری، پزشکی عمومی و...، تولید قطره های چشمی بیولوژیک،از جمله دستاوردهای مورد اشاره دکتر محمدی بود.
وی همچنین به رتبه های کسب شده توسط این مرکز اشاره کرد و گفت: مرکز تحقیقات چشم پزشکی افتخار ایفای نقش تعین کننده در ماموریت های ملی مانند تولید شواهد مورد نیاز برای سیاست گذاری، تدوین گزارشات بین المللی و برگزاری کمیته های کشوری و کارگروه های تخصصی دفتر سلامت چشم و پیشگیری از نابینائی وزارت بهداشت، هدایت چندین پروژه سفارشی وزارت بهداشت در حوزه سلامت چشم و پیشگیری از نابینایی ، هدایت شبکه ملی تحقیقات چشم ، تاسیس و استقرار جشنواره چشم پزشکی شمس و... را دارد.
به گفته دکتر محمدی مرکز تحقیقات چشم پزشکی با بیش از ۱۵ مرکزدانشگاهی ، تحقیقاتی و علمی همکاری دارد و علاوه بر برگزاری چندین سمینار و کنگره، در برپایی همایش های علمی با سایر مراکز نیز همکاری می نماید. 
معاون مرکز تحقیقات چشم پزشکی گرنت های داخلی و خارجی جذب شده توسط این مرکز را هم برشمرد و تعدادی از فعالیت های بین المللی ممتاز آن را معرفی کرد. 
وی در پایان با اشاره به تهیه پیش نویس تفاهم نامه همکاری بین بیمارستان فارابی و مرکز تحقیقات چشم اظهار داشت: همکاری تنگاتنگ و تفکیک ناپذیر بیمارستان فارابی و مرکز تحقیقات چشم امری مسجل و بدیهی است ولی این تفاهم نامه به تعیین حدود وظایف و مسئولیت ها و زمینه های مشارکت کمک شایانی خواهد کرد. 
دکتر فخرایی، مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ دکتر صدر السادات رییس و دکتر محمد طاهر رجبی، معاون پژوهشی بیمارستان فارابی نیز در این جلسه حضور داشتند و نقطه نظرات خود را عنوان کردند. 
در بخشی از جلسه دکتر سید حسین صدر السادات، رییس بیمارستان فارابی؛مرکز تحقیقات چشم پزشکی  را مرکزی با سابقه ای درخشان خواند که زحمات زیادی برای دستیابی آن به جایگاه کنونی آن کشیده شده است.
وی ضمن اشاره به همکاری وسیع بیمارستان فارابی و مرکزتحقیقات چشم پزشکی تصریح کرد: باید توجه داشت که افتخارات و دستاورد های مرکز تحقیقات بدون حمایت و پشتیبانی بیمارستان فارابی و گروه چشم پزشکی امکان پذیر نبوده و نخواهد بود. 
رییس بیمارستان فارابی با اشاره به بودجه ناچیز و امکانات محدود پرسنلی مرکز تحقیقات چشم پزشکی افزود: به هرحال بیمارستان فارابی مرکز اصلی چشم پزشکی کشور و لزوم ارتباط  آن با مرکز تحقیقات چشم پزشکی غیر قابل انکار است، ولی بایداین رابطه باید شفاف و با حدود مشخص وظایف و مسئولیت ها باشد. این به نفع هردو طرف است. 
در ادامه رنجبر مدیر مالی مرکز تحقیقات چشم پزشکی در مورد فرآیند ها و مقررات مالی، را توضیح داد.
در انتها دکتر یونسیان، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران با ابراز خوشوقتی از حضور در مرکز تحقیقات چشم پزشکی و بیمارستان فارابی، راهکارهای استفاده از منابع مالی، مشکلات موجود در فرآیند های مالی، جذب کمک های مالی و گرنت های غیر دانشگاهی را شرح داد و گفت: از آنجاییکه  اجازه انعقاد قرار داد مستقل به مراکز تحقیقاتی غیر مستقل داده نشده است با توجه به تعداد بالای طرح ها ی پژوهشی شما، بهترین راه برای جذب گرنت های غیر دانشگاهی و منابع مالی اسپانسر ها در همایش های علمی؛ تشکیل کمیته محیطی ارتباط با صنعت است. 
 وی کوتاه کردن فرآیند های مالی را موجب تسهیل در گردش مالی دانست و بر انجام آن تاکید کرد. 
درانتها دکتر یونسیان وهیئت همراه با حضور در بخش های مختلف مرکز تحقیقات چشم پزشکی و گفتگو با سایر همکاران مرکز با  توانمندی ها، امکانات و زیر ساخت های موجودآن آشنا شدند.  
در این بازدید، دکتر امین اسماعیلی، مدیر دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی، دكتر نحوی جو، معاون دفتر هماهنگی مراکزتحقیقاتی و دکتر حسن پور، مدیر امور عمومی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه دکتر یونسیان  را همراهی می کردند.
خبر و عکس:امیدوار


منبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي