آغاز به كار طرح پايش كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشكده پزشكي


۳۱ مرداد ۱۳۹۶
طرح پايش سلامت كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشكده پزشكي از اول شهريور الي 25 شهريور در كلينيك كاركنان دانشكده پزشكي به منظور تشكيل پرونده سلامت از طريق انجام معاينات و آزمايشات روتين شروع به كار مي نمايد.
طبق برنامه زمان بندي اعلامي ، همكاران محترم ميتوانند روزهاي يكشنبه و دوشنبه با همراه داشتن دفترچه بيمه به كلينيك مراجعه نموده و اقدام به تشكيل پرونده نمايند.
برنامه زمانبندي وليست همكاران از طريق سايت و درج درتابلو اعلانات دانشكده اطلاع رساني خواهد شد.
 همچنين قابل ذكر است روزهاي چهارشنبه هر هفته از ساعت 9 الي 12 آزمايشگاه در كلينيك داير مي باشد.

(برنامه عادي درمانگاه با حضور پزشكان متخصص در روزهاي شنبه و سه شنبه طبق روال سابق و براساس جدول زماني اعلام شده بر روي سايت كلينيك داير خواهد بود.)


منبع: واحد درمانگاه کارکنان معاونت اداري مالي دانشکده پزشکي