شورای پژوهشی بیمارستان فارابی برگزار شد


۱۶ مرداد ۱۳۹۶

گالری عکس

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، چهارمین نشست شورای پژوهشی بیمارستان فارابی در سال ۹۶ روز شنبه ۱۴ مرداد در سالن شورای مرکزتحقیقات چشم پزشکی برگزارشد.

بررسی ۶ پروپوزال دستیاری و دو پروپوزال دکتری تخصصی در دستور کار این جلسه شورا قرار داشت که همه آن ها به تصویب شورا رسیدند.

در این جلسه دکتر لاشیئی، رییس مرکز تحقیقات چشم و دکتر فخرائی مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،دکتر رجبی، معاون پژوهشی و معاونین پژوهشی بخش های بالینی بیمارستان فارابی حضور داشتند. 
خبر و عکس: امیدوارمنبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي