همکاری بیمارستان های فارابی و مهدیه از طریق تله مدیسین


۱۰ مرداد ۱۳۹۶
 به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، دکتر کارخانه رییس بخش رتین بیمارستان فارابی و دبیر کمیته کشوری ROP با اعلام این خبر گفت: یکی از رسالت های ذاتی واحد ROP بیمارستان فارابی انجام غربالگری نوزادان غیر قابل انتقال بستری در بخش های NICU در زمان طلایی مشخص شده و انجام درمان های لازم و کاهش موارد نابینایی ناشی از این بیماری است. همانطور که می دانید مشکلات و عوارض بسیار زیاد انتقال این نوزادان به بخش های چشم پزشکی، در اغلب مواقع منجر به تاخیر در انجام معاینات و درمان های لازم می شود. متاسفانه تاخیر در غربالگری و درمان رتینوپاتی نوزادان نارس عواقب جبران ناپذیری داشته و در بسیاری از موارد منجر به نابینایی می گردد.
وی به اقدامات صورت گرفته در این زمینه اشاره کرد و گفت: با مساعدت دکتر صدر السادات، رییس بیمارستان فارابی و همت و پیگیری دکتر صنعتکار، قائم مقام ریاست و معاون درمان بیمارستان  یک دستگاه آمبولانس برای واحد ROP تهیه و تجهیز شد. این آمبولانس آمادگی دارد نیرو و تجهیزات لازم برای غربالگری این نوزادان را به بیمارستان های دیگر دانشگاه علوم پزشکی تهران و دیگر دانشگاه های استان تهران و در مرحله بعد دانشگاه های کل کشور اعزام کند.
دکتر کارخانه در مورد همکاری صورت گرفته با بیمارستان مهدیه نیز گفت: در تیرماه ،۱۳۹۶ با توجه تعطیلات چشم پزشک بیمارستان مهدیه ، آمبولانس ROP ما به همراه تیم تخصصی غربالگری رتینوپاتی نوزادان نارس برای مدت چهار هفته به این بیمارستان اعزام شد 
وی در مورد ارتباطات و هماهنگی بین دو بیمارستان گفت: پس از انجام تصویر برداری با دستگاه رت کم ، داده ها و تصاویر گرفته شده ازشبکیه نوزادان نارس بیمارستان مهدیه از طریق تله مدیسین برای یکی از چشم پزشکان گروه آراوپی بیمارستان فارابی ارسال می شد و پزشک نتایج تفسیر را از همین طریق به صورت مکتوب برای ریاست بخش مراقبت ویژه بیمارستان مهدیه و مسئول سامانه جهت فایلینگ ارسال می نمود. 
دکتر کارخانه با بیان این که در طی این مدت تیم ROP چهار بار به بیمارستان مهدیه اعزام شدند، افزود: ۴۲ نوزاد نیاز به تصویر برداری داشتندو ۲ مورد نیاز به درمان داشتند ، که به بیمارستان فارابی اعزام و درمان شدند. 
وی درپایان اعلام کرد: بیمارستان فارابی و واحد ROP برای همکاری با سایر بیمارستان ها در مورد مشابه آمادگی کامل دارد. 
خبر: امیدوار
عکس: سلیمی


منبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي