برگزاری اولين جلسه مسئولین بلوکهای علوم پایه در سال 96


۷ مرداد ۱۳۹۶

اولین جلسه نشست مشترک مسئولین بلوکهای علوم پایه در سال 96، در روز سه شنبه مورخ 3 مرداد ماه ساعت 12 الی 14 با حضور جناب آقای دکتر نفیسی ریاست محترم دانشکده پزشکی، جناب آقای دکتر مهرپور مدیر محترم دفتر توسعه آموزش دانشکده ،جناب آقای دکتر عکاظی معاون محترم آموزش پزشکی عمومی ، جناب آقای دکتر ایمانی مسئول محترم دوره علوم پایه ، سرکار خانم دکتر صالح معاون دفتر توسعه آموزش ، سرکار خانم دکتر مریم علیزاده و مسئولین محترم بلوک های ده گانه " آقایان دکتر امینیان، ایمانی، حسن زاده، عباسی ، عمیدی ، هدایت پور و خانم ها دکتر پاس بخش، کدخدایی "برگزار گردید.

در این جلسه ، جناب آقای دکتر نفیسی بر لزوم تشکیل جلسات مشترک بین مسئولین بلوک ها و مدرسان و همچنین بر تقویت ارتباط به منظور پیشبرد ادغام و برنامه پزشکی 90 به عنوان یکی از مهمترین اهداف دانشکده تاکید نمودند.

در ادامه جناب آقای دکتر مهرپور بر اهداف اصلی برنامه پزشکی 92 مروری مجدد نموده و احیای جلسات بین مدرسان بلوک را از مهمترین برنامه های دفتر توسعه بر شمردند. سپس جناب آقای دکتر ایمانی اشاره ای به مشکلات مسئولین بلوک های علوم پایه داشتند.

پس از آن ، مسئولین بلوک های ده گانه  پس از معرفی مدرسین بلوک ، به شرح مختصری در موردفعالیت های انجام گرفته در بلوک و به بیان مشکلات ، چالشها ، نقاط قوت و ضعف بلوک و ارائه پیشنهاداتی برای کاهش مشکلات موجود پرداختند.منبع: دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکي