برگزاری اولین روز از کارگاه های توانمند سازی شش ماهه اول سال 1396


۷ مرداد ۱۳۹۶

اولین روز از کارگاه های توانمند سازی شش ماهه اول سال 1396 در روز چهارشنبه مورخ 4 مرداد ماه 1396 از ساعت 14 الی 16 در تالار شورای دانشکده پزشکی برگزار گردید.

در این کارگاه اعضای هیات علمی علوم پایه و بالینی حضور داشتند ، پس از معرفی برنامه ، جناب آقای دکتر میرزازاده مبحث " اصول آموزش موثر " را رائه نمودند. پس از انجام پرسش و پاسخ ، کارگروهی با تسهیلگری خانم دکتر مریم  علیزاده انجام گردید.منبع: دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکي