برگزاري اولین جلسه شورای بورس دانشکده پزشکی


۲۶ تیر ۱۳۹۶

به گزارش معاونت بين الملل دانشكده پزشكي، اولین جلسه شوراي بورس دانشكده پزشكي در سال 1396 برگزار شد.

   جلسه شوراي بورس جهت بررسي پرونده هاي اعضاي هيات علمي اين دانشكده روز شنبه مورخ 24تيرماه  با حضور دكتر نفیسی رييس دانشكده پزشكي، دكتر رضايي معاون بين الملل دانشكده پزشكي و دكتر خيلتاش مدير بين الملل دانشكده پزشكي و همچنين مديران گروه ها و رابطين بين الملل گروه هاي متقاضيان، در سالن شوراي دانشكده برگزار شد.

در این جلسه پرونده­ های 13 متقاضی سفرهای خارجی اعم از فرصت مطالعاتی، مأموریت آموزشی خارج کشور و سفر برنامه ریزی شده و ادامه تحصیل مأموریت آموزشی داخل کشور مطرح و بررسی شد و در نهایت با 10 پرونده موافقت شد.منبع: معاونت روابط بين الملل دانشکده پزشکي