برگزاري نشست رؤساي بخشهاي باليني با محوريت تعهد حرفه اي


۲۴ تیر ۱۳۹۶

  نشست رؤساي بخشهاي باليني با محوريت تعهد حرفه اي روز پنجشنبه تاريخ 22 تيرماه 96 در محل سالن اجلاس ستاد مركزي دانشگاه برگزار گرديد.

      در ابتداي جلسه دكتر نفيسي رئيس دانشكده پزشكي هدف از برگزاري جلسه را استفاده از نظرات رؤساي بخشهاي باليني در جهت پياده سازي هرچه بهتر رفتار حرفه اي در سطوح مختلف در بخشهاي باليني دانستند.

     سپس آقاي دكتر صمدي مسئول پروژه ارتقاء رفتار حرفه‌اي در بخشهاي باليني، به معرفي پروژه هاي منتخب با موضوع تعهد حرفه اي پرداختند و نمونه اقدامات انجام يافته در برخي از بخش­هاي منتخب (بيهوشي بيمارستان وليعصر ، داخلي جنرال مجتمع بيمارستاني امام خميني وگوارش بيمارستان شريعتي) توسط رئيس بخش و يا اعضاي هيأت علمي بخشهاي مربوطه ارائه گرديد .

     در ادامه طرح پيشنهادي براي پيوستن به بخشهاي منتخب توسط جناب آقاي دكتر اميني مشاور عالي رياست دانشگاه و مسئول دفتر برنامه ريزي اجراي راهنماي رفتار حرفه اي رشته هاي پزشكي و حرفه هاي وابسته مطرح گرديد.

     برنامه دانشكده پزشكي براي ارزيابي رفتار حرفه اي اعضاي هيأت علمي توسط خانم دكتر ستارزاده معاون امور هيأت علمي دانشكده پزشكي معرفي گرديد و آقاي دكتر فرهمند معاون آموزش تخصصي و فوق تخصصي دانشكده پزشكي برنامه دانشكده براي ارزيابي رفتار حرفه اي دستياران را ارائه نمودند.

     همچنين جلسه پرسش و پاسخ در رابطه با موضوعات مطرح شده برگزار گرديد.

در خاتمه آقاي دكترجعفريان رئيس محترم دانشگاه اظهار نمودند موضوع پروفشناليسم يكي از اولويتهاي اصلي دانشگاه است. آموزش رفتار حرفه اي يكي از چالشهاي اصلي ما در كنار آموزش پزشكي مي باشد.

  ضمنا ارزيابي رفتار حرفه‌اي دركنار آموزش آن ، لازمه اجراي دقيق پروفشناليسم مي باشد. دراين راستا مهم ترين عامل ارتقاء پروفشناليسم درهربخش باليني ، رؤساي آن بخش ها مي باشند. 

 
منبع: دانشکده پزشکي