حضور بیمارستان فارابی درچهاردهمین مرحله طرح جهادی دستهای مهربان


۲۳ تیر ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، این مرحله از طرح روز پنجشنبه ۱۵ تیر ۹۶ با حضور داوطلبانه پزشکان متخصص اطفال، زنان، داخلی، قلب، گوش و حلق و بینی، چشم، روانپزشکی، پرستاران و اعضای تیم سلامت در مراکز خدمات جامع سلامت باغ فیض اسلام شهر، روستایی امام محمد باقرمرتضی گرد، حسن آیاد شهر ری و امام رضا(ع) قیام دشت به اجرا درآمد.
تیم بیمارستان فارابی متشکل از سی و پنج نفر از اعضای هیئت علمی، دستیاران، پرستاران، اپتومتریست ها و نیروهای پشتیبانی در قالب چهار تیم به ارائه خدمات چشم پزشکی و اپتومتری به حدود ۵۰۰ نفر از مراجعین پرداخته و افراد نیازمند را برای  دریافت خدمات تخصصی به بیمارستان فارابی ارجاع نمودند.
در این مرحله دکتر رهنما و دکتر امینی منش به ترتیب معاون اجرایی و سرپرست گروه تخصصی مدیریت بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداشت دانشگاه به همراه دکتر سلمانی ندوشن، مدیر شبکه بهداشت و درمان اسلام شهر با حضور در مرکز باغ فیض  از روند اجرای طرح بازدید و با پزشکان و بیماران این مرکز در خصوص کمبودها و مشکلات بهداشتی موجود صحبت کردند.
همچنین اجرای طرح در مرکز روستایی امام باقر(ع) مورد بازدید وسکویی، مدیر پرستاری دانشگاه و دکتر قیوم زاده، رییس مرکزبهداشت جنوب تهران قرار گرفت. مسئولین محلی شهرستان ری نیز از دو مرکز امام رضا(ع) و حسن آباد بازدید نمودند. 
خبر: امیدوار
عکس: کانون بسیج بیمارستان فارابی و روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران


منبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي