اطلاعیه پرداخت جوایز به شاگردان ممتاز


۲۳ تیر ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، براساس مصوبه هیئت رییسه محترم دانشگاه و به منظور تقدیر و تشویق فرزندان ممتاز کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی  دانشگاه در تمامی مقاطع تحصیلی جوایزی بر اساس جدول ذیل پرداخت خواهد شد. 
همکاران محترم تا روز یکشنبه ۱۱تیر ماه فرصت دارند کپی کارنامه فرزند خود را به واحد امور رفاهی –خانم امیدوار تحویل نمایند.( ( نام و واحد محل خدمت ولی شاغل در بیمارستان فارابی وشماره تلفن همراه بالای کارنامه درج شود )
خبر: امیدوار
 

رديف

مقطع تحصيلي

معدل سال

مبلغ

۱

ابتدائي

توصيفي(خيلي خوب)

۰۰۰/۹۰۰ ریال

۲

راهنمائي (دوره اول دبیرستان)

۱۹

۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال

۳

دبيرستان وپيش دانشگاهي

۱۸

۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال

۴

دانشجويان ورودي سال۹۵ (دانشگاه دولتی)

---

۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال

۵

دانشجويان ورودي سال۹۵ (سایردانشگاه ها)

---

۰۰۰/۰۰۰/۱ریالمنبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي