اطلاعیه اعطاي وام قرض الحسنه بانك مهر ايران سري اول سال ۱۳۹۶


۲۳ تیر ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی،در مرحله نخست اعطای تسهیلات  ۱۰۰ میلیون ریالی بانک  قرض‌الحسنه مهر ایران در سال جاری، تعداد ۲۳ سهمیه به کارکنان رسمی، پیمانی و قرار دادی این بیمارستان اختصاص یافته است. متقاضيان می توانند درخواست هاي خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه ازطريق اتوماسیون اداری(( ارسال پیشنویس؛ خانم امیدوار- کارشناس رفاهی))، ارسال نمایند.
سود وام ۴درصد، مدت بازپرداخت ۶۰ماهه و مبلغ هر قسط یک میلیون و هشتصد هزار ریال می باشد. 
خبر: امیدوار


منبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي