ثبت‌نام کارگاه های توانمندسازی آموزشی واحد مهارت های طبابت (تفکر نقاد) شش‌ماهه اول سال 1396


۲۱ تیر ۱۳۹۶

دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، در راستای اجرای برنامه‌های توانمندسازی واحد مهارت های طبابت در شش‌ماهه اول سال تحصیلی 1396 کارگاه‌های زیر را با ظرفیت محدود برگزار می‌کند. تمامی کارگاه‌ها دارای امتیاز توانمندسازی آموزشی است و اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام نمایند.

امروزه، تفکر نقاد به عنوان بخش مهمی در ارتقاء ظرفیت های استدلال بالینی، تصمیم­گیری و پزشکی مبتنی بر شواهد در نظر گرفته­ می­شود. بالتبع کسب این توانمندی ها مستلزم ایجاد تغییرات عمده در سبک تعلیم و تربیت و تعمق بر چگونگی آموزش و تقویت مهارت های تفکر نقادانه می باشد. در این کارگاه به‌صورت کاملاً عملی به شما آموزش داده می شود که چگونه میتوان به اساس اصول تفکر علمی سخنرانی موثری در مجامع علمی ارائه داد و چگونه میتوانیم به تقویت مهارت های تفکر نقاد دانشجویانمان کمک کنیم.

جهت دریافت فرم ثبت‌نام اینجا کلیک کنید

توجه: لطفاً فرم ثبت‌نام پس از تکمیل تمامی اطلاعات  تا تاریخ 17مرداد ماه 1396 به آدرس پست الكترونيكedo.workshops@gmail.com ارسال گردد.

شماره تماس: 88957669،88973670 داخلي 7 و 2

آدرس: خیابان پورسینا، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ساختمان شماره یک، طبقه دوم، دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، واحد مهارت های طبابتمنبع: دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکي