اعلام نمره اعتبار بخشی بیمارستان بهرامی


۱۵ تیر ۱۳۹۶
به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، نمره اعتبار بخشی بیمارستان بهرامی اعلام شد.
ارزیابی اعتبار بخشی سالیانه کشوری بیمارستان بهرامی در تاریخ 6 و  7 اردیبهشت 96 انجام شد . نمره اعتبار بخشی بیمارستان 5/71 و بیمارستان  درجه 1 اعلام شد . دکتر صادقی رییس بیمارستان ودکتر رفعتی مدیر بیمارستان از زحمات کلیه پرسنل در سال گذشته ودر راستای برگزاری اعتبار بخشی تشکر و برای همه ایشان آرزوی موفقیت دارد.منبع: بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي