پيام تبريك رئيس دانشگاه جهت ارتقاء دكتر گلستاني به مرتبه استادي


۲۸ خرداد ۱۳۹۶
دكتر جعفريان ضمن تبريك ارتقاء دكتر گلستاني معاون آموزش تحصيلات تكميلي دانشكده پزشكي به مرتبه استادي را طي نامه اي به ايشان تبريك گفته و همچنين مراتب قدرداني هيأت مميزه دانشگاه را جهت ارائه الگوي عملي رفتار حرفه اي استادي را به ايشان ابلاغ نمودند.

گلستاني.jpg


منبع: دانشکده پزشکي