برگزاري جلسه مشترک مدیران 6 گروه علوم پایه و هفت گروه بالینی


۲۳ خرداد ۱۳۹۶

  جلسه مشترک مدیران6 گروه علوم پایه ( ایمونولوژی، بیوشیمی، ژنتیک، فارماکولوژی، فیزیولوژی و میکروب شناسی) و هفت گروه بالینی (اطفال، داخلی، قلب و عروق، پوست، عفونی، پاتولوژی و زنان وزایمان( با حضور رئیس دانشکده پزشکی در تاریخ 20 خرداد ماه در سالن شورای دانشکده برگزار گردید.

Untitled-1.jpg

   در ابتدای این جلسه آقای دکتر نیکنام مدیر گروه ایمونولوژی به عنوان دبیر گروههای شش گانه علوم پایه سوابقی از شکل گیری، اهداف، اقدامات صورت پذیرفته در قالب همکاریهای مشترک گروههای شش گانه علوم پایه را بیان نمودند و سپس ضرورتهای گسترش این همکاری ها به گروههای بالینی را در سه حیطه آموزشی، پژوهشی و خدماتی تبیین کردند.

photo_2017-06-13_11-40-33.jpg

  سپس جناب آقای دکتر نفیسی رئیس محترم دانشکده پزشکی به اهمیت پژوهش های مشترک بالینی و علوم پایه و ارتقای کیفیت آنها در قالب همکاریهای مشترک اشاره فرمودند. همچنین استفاده از همکاریهای مشترک گروههای پایه و بالینی در قالب برنامه های آموزشی چون مباحث ادغام یافته بالینی و برنامه بازگشت به علوم پایه در مقطع پزشکی عمومی و همچنین آموزش  دستیاران تخصصی در مقطع تخصص قابلیت توسعه دارد، اگر چه در حال حاضر نیز تعدادی از این برنامه ها در حال اجراست. در زمینه ارائه خدمات نیز از حضور، دانش و تجربه همکاران علوم پایه در بخشهای بالینی بیمارستانها و در آزمایشگاهها می توان بسیار بهره برد و لازم است این مساله پیگیری گردد.

ریاست دانشکده در مجموع این همکاریها را قدم بسیار مثبتی بر شمردند و اعلام نمودند که دانشکده در حد توان خود با اقدامات تشویقی از این همکاری ها حمایت می کند.

  در ادامه آقایان دکتر مرتضوی، دکتر زینالو، دکتر پورحسینی، دکتر شریفیان و دکتر عمادی مدیران گروههای بالینی و همچنین آقایان دکتر صاحبقرانی، دکتر توکلی، دکتر عینی و خانم دکتر فقیهی مدیران گروههای پایه نظرات خود را درباره اهمیت و سابقه همکاری های مشترک و راهکارهای اجرایی کردن و استمرار این فعالیت ها مطرح نمودند.

بعد از جمع بندی مقرر گردید اقداماتی در راستای گسترش همکاری گروههای پایه و بالینی انجام گردد.منبع: گروه ايمونولوژي و بيولوژي دانشکده پزشکي