جلسه پژوهشی


۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
به اطلاع می رساند که در تاریخ 96/2/24 راس ساعت 8/30 جلسه پژوهشی گروه پاتولوژی با حضور اعضای محترم در دفتر گروه پاتولوژی برگزار می گردد.

منبع: گروه پاتولوژي دانشکده پزشکي