برگزاري سمينار كنترل كيفي در آزمايشگاه با همكاري انجمن بيوشيمي در گروه بيوشيمي


۲۸ فروردین ۱۳۹۶

سمينار كنترل كيفي در آزمايشگاه در گروه بيوشيمي دانشگاه علوم پزشكي تهران با همكاري انجمن بيوشيمي جمهوري اسلامي ايران روز چهارشنبه 13 ارديبهشت ماه 1396 و پنج شنبه 14 ارديبهشت ماه 1396 از ساعت 16- 8:30 در تالار  طب تجربي واقع در گروه فارماكولوزي با محوريت:

1- متغيرهاي موثر بر فرايند آزمايش

2- كنترل كيفي داخلي و خارجي

3- اهميت آمار در آزمايشگاه

4- مديريت كيفيت جامع

5- مفهوم شش سيگما

6- خطاهاي ازمايش

 برگزار مي گردد.

زمان ثبت نام : تا 10 ارديبهشت 1396

سمينار مذكور داراي امتياز بازآموزي مي باشد.

 منبع: گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي