در حاشيه جلسه هيات رئيسه ، از زحمات مسئول دفتر رياست دانشكده پزشكي قدرداني شد


۲۶ فروردین ۱۳۹۶
با حضور روساي پيشين ، اعضاي هيات رئيسه و جمعي از كاركنان مراسم تقدير از زحمات خانم توكلي مسئول دفتر رياست دانشكده پزشكي برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي دانشكده پزشكي، اين مراسم  صبح امروز 26 فروردين و در حاشيه جلسه هيات رئيسه  با حضور دكتر نفيسي و اعضاي هيات رئيسه، خانم دكتر نيري و دكتر امامي از روساي پيشين دانشكده و جمعي از كاركنان برگزار شد.

در ابتداي اين مراسم دكتر نفيسي سرپرست دانشكده پزشكي گفت: خانم توكلي 8 سال بعد از بازنشستگي نيز در دانشكده حضور داشتند كه نشان از تسلط بالاي ايشان به امور و  پيدا نكردن جايگزين مناسب براي ايشان بود و متاسفانه در حال حاضر به علت قانون عدم بكارگيري بازنشستگان  توفيق ادامه همكاري باايشان را نداريم.

در ادامه دكتر نيري از روساي پيشين دانشكده گفت: خانم توكلي بدون اغراق خواهر من است و بارفتار دلسوزانه، بي ريا، خالصانه و صادقانه  تجربياتي كه را كه فكر مي كردند براي من مفيد است در اختيارم گذاشتند و اميدوارم هر جا كه هستند به همراه خانواده محترمشان سالم و تندرست باشند.

دكتر امامي از روساي پيشين دانشكده نيز  اززحمات خانم توئكلي تشكر كرد و گفت: ايشان طي سه سالي كه من در دانشكده بودم با آرامش مثال زدني به اطرافيان خود نيز آرامش مي دادند.

دكتر عميدي معاون مالي و اداري دانشكده نيز امانتداري، صداقت،  صبوري را سه مشخصه بارز خانم توكلي عنوان كرد.

در ادامه خانم دكتر پاسالار، دكتر پژوهي، دكتر فرهمند و از  همكاران خانم نورشاهي و آقاي نجفي از زحمات خانم توكلي تشكر كردند.

در پايان دكتر نفيسي با اهداي لوح و هديه، دكتر نيري و دكتر امامي هر يك با هداياي جداگانه از زحمات خانم توكلي قدرداني كردند.
منبع: دانشکده پزشکي