برگزاري ششمين جلسه روز پ‍‍ژوهش گروه ايمونولوژي


۲۵ اسفند ۱۳۹۵

ششمين جلسه روز پ‍‍ژوهش گروه ايمونولوژي در روزهاي 24 و 25 اسفند ماه سال جاري در سالن شهيد كاووسي برگزار گرديد.

افتتاحيه اين برنامه با حضور جناب آقاي دكتر نفيسي رياست محترم دانشكده پزشكي و معاونين تحصيلات تكميلي و مالي اداري دانشكده جناب آقاي دكتر امامي، مديران محترم گروه هاي ژنتيك و ميكروب شناسي، اعضاي هيات علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي گروه ايمونولوژي برگزار شد. در ابتدا آقاي دكتر نيكنام گزارشي از وضعيت آموزشي پژوهشي گروه ايمونولوژي ارايه كردند. سپس آقاي دكتر گلستاني ضمن توصيه به استفاده بهينه از فرصت هاي مطالعاتي خارج از كشور براي دانشجويان، آنها را به رعايت ضوابط دانشكده، دانشگاه و وزارت بهداشت و تلاش در جهت انتقال فناوري به گروه ها توصيه فرمودند. ايشان همچنين دانشجويان را به دقت بيشتر در هنگام نوشتن پروپوزال پايان نامه توصيه كردند.

آقاي دكتر نفيسي از اساتيد سابق گروه ايمونولوژي ياد كردند و برگزاري روز پژوهش را شيوه اي نوين و ابتكاري برشمردند كه مي تواند الگوي ساير گروه ها باشد. در انتها از جناب آقاي دكتر امامي، دكتر گلستاني، دكتر عميدي و سركار خانم توكلي با ارايه لوح يادبود قدرداني گرديد.

در اين دو روز دانشجويان PhD و كارشناسي ارشد گروه ايمونولوژي به ارايه گزارش هاي پيشرفت پايان نامه خود و بحث و تبادل نظر در اين خصوص با ساير اساتيد پرداختند.منبع: گروه ايمونولوژي و بيولوژي دانشکده پزشکي