برگزاري كارگاه تخليص و جداسازي پروتئين از بافت در گروه بيوشيمي


۱۸ اسفند ۱۳۹۵

انجمن بيوشيمي با همكاري گروه بيوشيمي كارگاه تخليص و جداسازي پروتئين از بافت را روز چهارشنبه مورخ 18/12/95 از ساعت 16-8 در محل تالار دكتر ملك نيا گروه بيوشيمي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار مي كند.

(ويژه دانشجويان و فارغ التحصيلان كليه گرايش هاي زيست شناسي و علوم پزشكي)

جهت كسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام در كارگاه ها با شماره تلفن هاي 64053427 و 64053494 تماس حاصل فرماييد.منبع: گروه بيوشيمي دانشکده پزشکي