كارت دانشجويي دستياران ورودي 1395


۱۴ اسفند ۱۳۹۵

دستياران محترم ورودي سال 1395 مي‌توانند از تاريخ 14/12/95 ، جهت دريافت كارت دانشجويي خود به معاونت دانشجويي دانشكده واقع در  خ قدس - ابتداي خ ايتاليا - ساختمان شفا ( شماره 49 ) - طبقه ششم مراجعه نمايند .

لازم به ذكر است حضور دستياران محترم جهت تحويل كارت الزامي است .منبع: معاونت دانشجويي - فرهنگي دانشکده پزشکي