دكتر جعفريان: سلامت بيمار، مبنا و اولويت در تعهد حرفه اي است


۲۶ بهمن ۱۳۹۵
دكتر جعفريان سلامت بيمار را مبناي تعهد حرفه اي دانست و گفت: با رعايت نوع دوستي، تعالي شغلي، مسئوليت پذيري، وظيفه شناسي، تعالي و احترام به ديگران و حفظ حريم بيمار ميتوانيم شاهد اجراي تعهد حرفه اي باشيم.

به گزارش روابط عمومي دانشكده پزشكي: دكتر جعفريان در سمينار اخلاق حرفه اي كه با محوريت تعهدحرفه اي، اخلاق در آزمايشگاه و اخلاق در آموزش و پژوهش كه به همت گر وه بيوشيمي و با همكاري انجمن بيوشيمي ايران صبح امروز 26 بهمن در تالار ابن سينا برگزار شد، از انتخاب موضوع اخلاق حرفه اي براي اين سمينار توسط گروه بيوشيمي ابراز خرسندي كرد و گفت: اخلاق حرفه اي در هر شغل و حرفه اي در دنيا وجود دارد و مباحث آن مرتبط با همان شغل مي شود، در دنيا اين گونه است كه مشاغل داراي كد هايي مي باشند و در ذيل همان كد يكسري ضوابط اخلاقي را بايد رعايت كنند.

رييس دانشگاه علوم پزشكي تهران: تعهد حرفه اي را بالاتر از اخلاق حرفه اي دانست و خاطر نشان كرد: در تعهد حرفه اي افراد كاري را انجام مي دهند كه راجع به آن سوگند ياد كرده اند در واقع تعهدات، شخصيت و ماهيت ويژه دارند.

وي ادامه داد: عصاره تعهد حرفه اي و رفتار حرفه اي با يكديگر متفاوت است رفتار حرفه اي از بيرون افراد و نعهد حرفه اي از درون افراد نشات مي گيرد در واقع ما كد ها و ضوابطي را تعريف مي كنيم كه رفتار حرفه اي را بدرستي اجرا كنند.

دكتر جعفريان در حوزه علوم پزشكي بيمار و سلامت بيمار را مبناي تعهد حرفه اي دانست و گفت: اولويت و مساله اصلي ما سلامت بيمار است كه با رعايت 6  مولفه اصلي و بند اجرايي مي شود كه مهمترين آن نوع دوستي و علاقه مندي به هم نوع است كه توجه نشان دادن به خواسته هاي بيمار، صرف وقت و حوصله براي توضيح و ارائه اطلاعات به بيمار، تلاش براي كاستن از رنج و درد بيمار، داوطلب شدن براي كمك به ديگران در آن زمره است.

اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران مسئوليت پذيري را از ديگر مولفه هاي اصلي و مباني تعهد حرفه اي دانست و گفت: هر فرد مسئول در حوزه علوم پزشكي بايد نسبت به كاري بر عهده اش گذاشته مي شود اعم از آموزش، پژوهش و يا ارائه خدمات بايد مسئوليت پذير باشد. همچنين تعالي و تعالي شغلي نيز از ديگر اصول تعهد حرفه اي است به نحوي كه انتظار مي رود افراد بيش از حد متوسط خودشان ظاهر شوند و يا با نگرش انتقادي به خود، كمك گرفتن از ديگران احساس مسئوليت نسبت به شركت در برنامه هاي آموزشي در ارتقاي اين مهم گام بردارد.

رييس دانشگاه علوم پزشكي تهران وظيفه شناسي را از ديگر بندهاي تعهد حرفه اي دانست و ادامه داد: حضور به موقع افراد در محل كار، رعايت ضوابط و مقررات، در دسترس بودن در مواقع لزوم، ثبت كامل و جامع گزارشات، شرافت و درستكاري و برخورد صادقانه با بيمار و رفتار متناسب با شان گروه پزشكي  نشان دهنده رعايت حس وظيفه شناسي و تعهد حرفه اي است. همچنين احترام به ديگران درغالب احترام به همكاران و مراجعان احترام به بيماردر حضور يا غياب او و حفظ حريم بيمار از ديگر موازين رعايت تعهد حرفه اي است.

دكتر جعفريان خاطرنشان كرد: در كنار شاخصه هايي كه رفتار حرفه اي را معرفي مي كند، چالشهايي نيز وجود دارند كه ممكن است تاثير خود را بگذارند سوء استفاده از قدرت، غرور، حرص، تقلب و دروغ ، بي وجداني، تعارض منافع، گرفتن هدايا از جمله چالشهاي موجود در اين مسير هستند كه ممكن است هر كدام به نحوي و در موقعيت هايي مانع از بروز رفتار صحيح شوند مسائلي كه اگر از سوي هر يك افراد جامعه پزشكي سربزند موجب بي اعتمادي جامعه و مردم از جامعه پزشكي خواهد شد.

رييس دانشگاه علوم پزشكي تهران در پايان با بيان  خلاصه اصول رعايت تعهد حرفه اي، اظهار داشت: درستكاري، رعايت رازداري، ارتباط و رفتنار متناسب با اطرافيان، كيفيت درست كار و ارائه خدمات، تويع عادلانه منابع، فراهم كردن دسترسي به خدمات در حد خودمان، به روزرساني دانش و اطلاعات، مسئوليت پذيري، ممانعت از تخريب اعتماد مردم به جامعه پزشكي در هر حوزه اي اعم آموزشي، پژوهشي و ارائه خدمات كه به سلامت مردم مرتبط است بايد رعايت و اجرايي شود.

در ادامه دكتر آخوندزاده قائم مقام معاونت تحقيقات و فناوري معاون پژوهشي دانشكده پزشكي در رابطه با اخلاق در داوري مقالات، خانم دكتر پاسالار در مورد اخلاق در‌آموزش، خانم دكتر بطحايي در رابطه با اخلاق در نگارش مقاله، و خانم دكتر انجراني در رابطه با اخلاق در‌ آزمايشگاه سخنراني كردند.

گفتني است اين سمينار همراه با امتياز بازآموزي صبح امروز در تالار ابن سينا برگزار شد.


منبع: دانشکده پزشکي