سمينار اخلاق حرفه اي با محوريت تعهدحرفه اي، اخلاق در آزمايشگاه و اخلاق در آموزش و پژوهش برگزار شد


۲۶ بهمن ۱۳۹۵
صبح امروز26 بهمن ماه، اولين سمينار  اخلاق حرفه اي با محوريت تعهدحرفه اي، اخلاق در آزمايشگاه و اخلاق در آموزش و پژوهش به همت گروه بيوشمي و انجمن بيوشيمي در تالار ابن سينا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي دانشكده پزشكي: در مراسم افتتاحيه اين سمينار ابتدا، دكتر مشكاني مدير گروه بيوشيمي و رييس انجمن بيوشيمي ايران با خير مقدم به حاضران گفت: اخلاق و رعايت مضامين اخلاقي موضوع بسيار مهمي است كه در طي سالهاي اخير ميزان توجه و اهميت آن افزايش يافته است.و حوزه علوم پزشكي اهميت ويژه اي دارد چرا كه با جان و سلامت مردم مرتبط است.

وي با بيان اين كه مباحث اخلاقي در حوزه علوم پايه مانند بيوشيمي نيز مطرح هستند گفت: موضوع اخلاق پزشكي در اين رشته  در سه بخش آموزش، پژوهش و ارائه خدمات مطرح است. دانشجويان پزشكي نيز در بدو ورود به اين رشته، با واحد هاي درسي بيوشيمي آشنا مي شوند كه اين امر فرصت مغتنمي براي كار در حوزه اخلاق حرفه اي است كه البته در انجمن بيوشيمي كارگروه اخلاق حرفه ي تشكيل شده است.

دكتر مشكاني با بيان اين كه گروه بيوشيمي از لحاظ تعداد پذيرش دانشجو در زمره اولين ها در سطح دانشكده پزشكي است خاطر نشان كرد: دانشجويان بايد با چالش ها و مخاطراتي كه تعهد حرفه اي در بخش هاي آموزشي، پژوهشي و ارائه خدمات تهديد مي كنند‌ آشنا شوند.

رييس انجمن بيوشيمي ايران، حضور بيوشيميست ها در برخي بيمارستان ها را كه در قالب يك طرح پايلوت در برخي دانشگاههاي علوم پزشكي اجراي شده را مفيد دانست و ابراز اميدواري كرد: اين طرح در سه دانشگاه بزرگ و پيشاهنگ علوم پزشكي در كشور يعني دانشگاه علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي و ايران اجرايي شود.


منبع: دانشکده پزشکي