جلسه ستاد بسيج دانشگاه در دانشكده پزشكي برگزار شد


۲۶ بهمن ۱۳۹۵
جلسه ستاد بسيج دانشگاه در دانشكده پزشكي و با اعطاي احكام اعضاي شوراي بسيج برگزار شد.

به گزارش كانون بسيج دانشكده پزشكي: در اين جلسه كه با حضور آقايان حاج آقا صادقپور، دكتر فاتحي و آقاي اعمالي و اعضاي بسيج دانشكده پزشكي برگزار شد، در اين جلسه احكام اعضاي بسيج به همراه توضيح وظايف محوله به‌آنها اعطا و تشريح شد.

فهرست موقت گزینه های معین شده مسئولیت های کانون بسیج جامعه پزشکی و اساتید دانشکده پزشکی به اين شرح است:
مدیر داخلی    ایمان عروجی
مشاور امور خواهران    مریم علیقارداش
مدیر بازرسی و نظارت    علی الماسیان
مدیر تحلیل و عملیات عمومی    رضا نعمتی
مسئول واحد تحلیل و بررسی     رضا نعمتی
مسئول سازماندهی و عملیات گردان عاشورا    احمد نصرتی
جانشین سازماندهی و عملیات گردان عاشورا    جواد آقامحمدی
مسئول سازماندهی و عملیات گردان الزهرا(س)    تهمینه صیقلانی
جانشین سازماندهی و عملیات گردان الزهرا(س)    اکرم السادات منافی
مدیر برنامه ریزی منابع و پشتیبانی    همراهعلی براتی
مسئول واحد مالی و حسابداری    همراهعلی براتی
مسئول واحد برنامه ریزی و بودجه      سمیرا فلاحیان
مسئول واحد پشتیبانی و خودکفایی    جعفر صدیق
مسئول واحد منابع انسانی    تهمینه صیقلانی
رابط واحد منابع انسانی    احمد عبدی
مدیر عملیات و خدمات تخصص(امداد و درمان)    دکتر عذرا ابراهیم نسب
جانشین عملیات و خدمات تخصصی    دکتر بهادری
مدیر عملیات فرهنگی    مهرعلی عباسی شال
مسئول واحد آفرینش و اجرا    معصومه جمالیان
مسئول واحد پایش و آموزش    مریم دیجور
مسئول واحد تربیت بدنی    علیرضا بادافروز
مدیر عملیات علمی    دکتر امین حسینی شاهون
جانشين واحد تحليل و بررسي   آقاي باقر اسماعيلي
 


منبع: دانشکده پزشکي