جلسه هم اندیشی تیم مدیریتی بیمارستان روزبه با رئیس بیمارستان ضیائیان برگزار شد


۲۸ دی ۱۳۹۵

با توجه به اینکه بیمارستان ضیائیان به عنوان بیمارستان معین جهت پذیرش بیماران ارجاعی بیمارستان روزبه انتخاب شده است. 

به همین منظور برای تدوین پروتکلی برای تسهیل در روند پذیرش بیماران ارجاعی، نشستی با حضور رئیس بیمارستان ضیائیان با مدیر بیمارستان روزبه  و هیات همراه در روز یکشنبه، 26 دی 95 در سالن اجتماعات بیمارستان ضیائیان برگزارشد.

دراین جلسه برای ارایه راهکارهای مناسب برای  تسهیل در پذیرش بیماران ارجاعی بیمارستان روزبه  به بیمارستان ضیائیان تصمیم گیری شد.

این جلسه با حضور مجید امینی رورانی مدیر بیمارستان، عباس شعبانی مدیر پرستاری، حسینی میرزائی سرپرستار بخش اورژانس بیمارستان روزبه و دکتر  محمد عفت پناه، رئیس، دکتر سعید رضا جمالی رئیس بخش داخلی، رقیه عابدی مدیره پرستاری، شهلا نورایی سرپرستار اورژانس بیمارستان ضیائیان برگزارشد.منبع: بيمارستان ضيائيان دانشکده پزشکي