کمیته احیاء نوزادان در بیمارستان ضیائیان برگزار شد


۲۸ دی ۱۳۹۵

در کمیته احیاء نوزادان با توجه به اهمیت بحث NRP  با تاکید برهمکاری پزشکان متخصص زنان و زایمان و بیهوشی جهت شرکت در کارگاه های NRP، اجرای مانور NRP، استخدام مامای نوزاد، نحوه پذیرش مادران پر خطر و متعاقب آن نوزادان پر خطر و ایجاد بخش نوزادان LEVEL2 و سایر موضوعات مرتبط  بحث و بررسی کارشناسی انجام شد.

این جلسه با حضوردکتر سیامند انوری مدیر بیمارستان، دکتر رضایی طاهری دبیر علمی کمیته، فاطمه ذبیحی سوپروایزر آموزشی، زهرا ترابی مسئول بلوک زایمان،  فاطمه طالبی کارشناس هماهنگ کننده ایمنی و لیلا رئوف لطفی دبیر اجرایی کمیته احیای نوزاد روز دوشنبه،  20 دی 95 در سالن اجتماعات اداری  بیمارستان ضیائیان برگزار شد.منبع: بيمارستان ضيائيان دانشکده پزشکي