کمیته ترویج زایمان طبیعی و ایمن بیمارستان ضیائیان برگزارشد


۲۸ دی ۱۳۹۵

زهرا ترابی ماما مسئول بلوک زایمان و دبیر کمیته ترویج زایمان طبیعی و ایمن، ضمن گزارش کاملی از پی گیری مصوبات جلسه گذشته،  درباره موضوعات مطروحه شامل قرائت خلاصه ای از سنجه های مراقبت مادر و نوزاد، میان وعده برای مادران بعد از زایمان طبیعی در تمام ساعات شبانه روز، درخواست و تهیه لوازم و امکانات جهت تسهیلات همراه در بلوک زایمان، پی گیری امکانات موسیقی درمانی و DVD برای اتاق های زایمان و آموزش مادران در بخش بعد از زایمان و سایر موضوعات مرتبط بحث و بررسی کارشناسی انجام شد.

این جلسه با حضور دکتر سیامند انوری مدیر بیمارستان، دکتر تفرشی رئیس گروه زنان و زایمان، رقیه عابدی مترون بیمارستان، سارا صالحی مسئول بهبود کیفیت، فاطمه طالبی کارشناس هماهنگ کننده ایمنی و روهنده کارشناس مامایی در تاریخ 22 دی  95 در سالن اجتماعات اداری برگزارشد.منبع: بيمارستان ضيائيان دانشکده پزشکي