برگزاری ورزش صبحگاهی در بیمارستان بهرامی


۱۵ دی ۱۳۹۵
گالری عکس
به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، ورزش صبحگاهی در بیمارستان بهرامی برگزار شد.
به مناسبت بسیج ملی آموزش همگانی تغذیه، روز سه شنبه 14 دی ماه 95 ساعت 7:30 ورزش صبحگاهی در محوطه بیمارستان بهرامی برگزار شد. در این مراسم که مدیر و پرسنل بیمارستان حضور داشتند ابتدا نرمش و حرکات کششی انجام شد . سپس پرسنل از دستگاههای ورزشی موجود در حیاط بیمارستان استفاده کردند.منبع: بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي