برگزاری کمیته اخلاق پژوهش بیمارستان فارابی


۱۱ دی ۱۳۹۵
 این کمیته روز شنبه ۱۱دی ماه ۱۳۹۵ در سالن شورای مرکز تحقیقات چشم پزشکی برگزار شد و طی آن ملاحظات اخلاقی و حقوقی یازده طرح پژوهشی و پایان نامه دستیاری و پزشکی عمومی مورد بررسی قرار گرفت. اعضای این کمیته ضمن تاکید بر لزوم اخذ رضایت آگاهانه از بیماران برای ورود به پژوهش، ۳ طرح پژوهشی و ۵ پایان نامه را تصویب کردند. 
در این جلسه دکتر محمد رضا منصوری، رییس کمیته اخلاق پژوهش؛ حجت الاسلام والمسلیمن دکتر عیسی زاده، کارشناس فقهی؛ آقای محمد رحیم قهستانی، حقوقدان؛ دکتر فاطمه علیپور، دبیر کمیته؛ دکتر فریبا قاسمی، دکتر سید فرزاد محمدی و دکتر فرزاد پاکدل متخصصین چشم پزشکی حضور داشتند .
خبر و عکس: امیدوار


منبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي