برنامه های بسیج ملی آموزش همگانی تغذیه در بیمارستان بهرامی


۸ دی ۱۳۹۵
به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی ، برنامه های بسیج ملی آموزش همگانی تغذیه در بیمارستان بهرامی برگزار شد.
در راستای بسیج ملی آموزش همگانی تغذیه و با تاکید بر کاهش مصرف قند ، نمک و چربی در بیمارستان بهرامی روز سه شنبه 7 دی ماه 95 اندازه گیری قند خون، فشار خون و BMI رایگان در سالن درمانگاه برای پرسنل و مراجعین برگزار شد. همچنین در برنامه غذایی بیماران و پرسنل نمک حذف و میوه و لبنیات همراه با غذا سرو شد. در ادامه همین برنامه ها فیلم آموزشی توسط سوپروایزر آموزش به بیمار در سالن درمانگاه برای مراجعین نمایش داده شد. روز پنجشنبه 9 دی ماه نیز ورزش صبحگاهی در محوطه بیمارستان برگزار می شود.منبع: بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي