برگزاری کمیته حفاظت فنی و بهداشت در بیمارستان بهرامی


۲۹ آذر ۱۳۹۵
به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و محیط  تشکیل شد .
این جلسه روز یکشنبه 28 آذر 95 با حضور دکتر صادقی رییس، دکتر رفعتی مدیر، افتخاری منش مترون، ملامحمدی کارشناس مسئول تاسیسات، عبدالهی کارشناس بهداشت حرفه ای ، میرزاخانی کارشناس بهداشت محیط، قورچیان مسئول بهبود کیفیت و زارع سوپروایزر کنترل عفونت برگزارشد.
 در این جلسه در خصوص تهیه وسایل حفاظت فردی برای پرسنل تاسیسات ،حفاظ گذاری تصفیه خانه توسط پیمانکار ،تهیه ونصب تابلوهای خروج اضطراری ، وبرگزاری کلاسهای آموزشی ایمنی و بهداشت برای پرسنل صحبت شد . همچنین پاکسازی پله های اضطراری تعبیه هواکش مناسب برای اتاق شیر دهی درمانگاه و جدا کردن جایگاه هندراب و هندواش درمانگاه مطرح شد .منبع: بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي