کلاس آموزشی کنترل عفونت در بيمارستان ضيائيان برگزار شد


۲۸ آذر ۱۳۹۵

عفونت های بیمارستانی همزمان با گسترش بیمارستان هاهمواره یکی از مشکلات عمده بهداشتی و درمانی بوده و با افزایش مدت اقامت بیمار در بیمارستان موجب افزایش ابتلا و مرگ و میر از این عفونت ها شده و در نتیجه هزینه های بیمارستانی را به شدت افزایش می دهد.

درهمین كلاس آموزشي کنترل عفونت با هدف ارتقاء آگاهی کارکنان پرستاری جهت کاهش عفونتهای بیمارستانی در روز سه شنبه، 23 آذر 95  در سالن آمفي تئاتر مرکز آموزشی درماني ضيائيان برگزار شد. 

در این کلاس آموزشی فریبا امینی، سوپروايزر كنترل عفونت بيمارستان ضيائيان در مورد بیماریابی عفونت بیمارستانی، بهداشت دست و اهمیت آن، نحوه ی برخورد با مواجهات شغلی و  ایزولاسیون، روش ضدعفونی وسایل و تجهیزات پزشکی و سایر موضوعات مرتبط سخنرانی کرد.  منبع: بيمارستان ضيائيان دانشکده پزشکي