ترخیص کودک بیمار از بیمارستان بهرامی بدون پرداخت هزینه


۱۷ آبان ۱۳۹۵

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی، بیمار بستری در بیمارستان بهرامی  بدون پرداخت هزینه  ترخیص شد.
کودک بیمار محمد طاهری از اتباع افغانی در تاریخ 18 مهر 95 با پنومونی و حال عمومی بد مراجعه و مدت 22 شب در بخش picu و 6 شب در بخش داخلی بیمارستان بستری بود . در این مدت کلیه اقدامات درمانی مورد نیاز و خدمات پرستاری برای وی انجام و در تاریخ 16آبان 95 بهبود یافته و مرخص شد . هزینه بستری این کودک سه ماهه حدود 30 میلیون تومان بود که بطور کامل رایگان  و بیمار بدون پرداخت هیچ مبلغی از بیمارستان ترخیص شد.

 منبع: بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي