افزایش میزان بن غیر نقدی کارکنان


۳۱ شهریور ۱۳۹۵

به گزارش مدیریت امور مالی دانشگاه، بن غیر نقدی 6 ماهه اول سال 95 کارکنان دانشگاه اعم از رسمی، پیمانی و طرحی هفته اول مهرماه شارژ می‌گردد. قابل‌ملاحظه است میزان بن کارمندی به میزان 1000/000ریال(یک میلیون ریال) افزایش یافت.منبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي