جلسه كميته اجرايي روز يكشنبه 3 مرداد 95 در تالار شوراي دانشكده برگزار شد


۶ مرداد ۱۳۹۵

  جلسه كميته اجرايي دانشكده پزشكي به ترتيب الفبا با حضور جناب آقاي دكتر افشاري، جناب آقاي دكتر امامي، سركار خانم دكتر بهادري، سركار خانم دكتر خيلتاش، سركار خانم دكتر رجايي، جناب آقاي دكتر سليم زاده، سركار خانم دكتر صالح، جناب آقاي دكتر عكاظي، جناب آقاي دكتر گلستاني، جناب آقاي دكتر ميرزازاده و جناب آقاي دكتر نصيري طوسي از ساعت 12 الي 14در تالار شوراي دانشكده برگزار شد.

پيش از دستور: طرح موضوع پاس نشدن تعداد زياد دانشجويان مطب در كورس قلب و غدد و كليه

 با توجه به اين‌كه اين ترم تغييراتي در امتحانات اتفاق افتاده و سوالات لاين شريعتي و امام يكي شده‌اند تعداد دانشجوياني كه نتوانستند اين كورس را پاس كنند نسبت به ترم‌هاي گذشته زياد است. مقرر گرديد كه اين مورد با گروه‌هاي آموزشي داخلي بحث شود و علت آن مورد بررسي قرار گيرد.

 دستور كار اول: بحث پيرامون انتخابي كردن روتيشن آخر كارآموزي در گروه

با توجه به طرح اين موضوع در هسته مركزي بازنگري گروه داخلي، گروه با اين تغيير در اين ترم موافق نبودند و بحث پيرامون كوتاه كردن دوره داخلي با توجه به تعداد زياد دانشجويان را به ترم آينده موكول نمود. رييس كميته كارآموزي اصرار داشتند كه اين موضوع از طرف دانشكده پيگيري شود و در صورت امكان طول دوره به شكل قبل در آيد.

 دستور كار دوم: تصميم‌گيري در مورد آيين نامه دوره فيزيوپاتولوژي

با توجه به ابهامات و مشكلاتي كه به نظر مي آيد در آيين نامه دوره مباني طب باليني وجود دارد قرار شد كه آخرين ورژن آيين نامه دوره فيزيوپاتولوژي توسط معاونت آموزشي دانشكده گرفته شود و روي آن تغييرات و پيشنهادات جديد ارائه شود.منبع: واحد بازنگري دوره پزشکي عمومي دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکي