بزرگداشت روز فیزیوتراپی در بیمارستان بهارلو


۴ مرداد ۱۳۹۵
به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهارلو، به مناسبت روز فیزیوتراپی، معصومي، مدير، علیزاده، مسئول فنی و جفائی، مسئول روابط عمومی بيمارستان بهارلو روز شنبه دوم مرداد ماه سال جاری، به واحد فیزیوتراپی رفته و با اهداي گل و شيريني اين روز را گرامي داشتند.


منبع: بيمارستان بهارلو دانشکده پزشکي