جلسه كميته اجرايي روز يكشنبه 27 تير 95 در تالار شوراي دانشكده برگزار شد


۲ مرداد ۱۳۹۵

جلسه كميته اجرايي دانشكده پزشكي به ترتيب الفبا با حضور جناب آقاي دكتر افشاري، جناب آقاي دكتر امامي، سركار خانم دكتر بهادري، جناب آقاي دكتر حسن زاده، جناب آقاي حسيني، سركار خانم دكتر خيلتاش، سركار خانم دكتر رجايي، جناب آقاي دكتر سليم زاده، سركار خانم دكتر صالح، جناب آقاي دكتر عكاظي، سركار خانم دكتر فقيهي، جناب آقاي دكتر ميرزازاده و جناب آقاي دكتر نصيري طوسي از ساعت 12 الي 14در تالار شوراي دانشكده برگزار شد.

دستور كار اول: ارائه گزارش بلوك غدد

در اين جلسه سركار خانم دكتر فقيهي مسئول بلوك غدد گزارشي از روند بلوك ارائه دادند. ايشان خاطر نشان كردند كه مشكلاتي در اين بلوك وجود داشته كه هنوز هم اين چالش ها ادامه دارد. ارائه سوالات بلوك غدد با مشكلاتي مواجه بود – يه سري مشكلات مربوط به ماهيت محتوايي بلوك غدد است بافت و جنين اين بلوك مشكل ندارد ولي فيزيو و بيوشيمي با هم خيلي مرز مشخصي ندارند و اين مشكل ساز شده بود

از نقاط قوت بلوك غدد اين است كه خوشبختانه فيزيولوژي اولين هفته بلوك است و مثل بقيه بلوك‌ها در آخر نيست بحث‌هاي ادغام يافته يكي از نكات مثبت اين بلوك است و ارزشيابي‌ها مرتب انجام مي شود. محتواي جلسات تدريس اساتيد مورد بازنگري قرار گرفته است. جلسات درس اهداف مشخصي دارد. بيشتر به كاربرد محتوا توجه شده است. يكي از بلوك‌هايي كه ادغام واقعي مباحث ديسيپلين‌هاي مختلف را پيش هم داريم همين بلوك غدد است

دستور كار دوم: پيشنهاد كم شدن 2 هفته از دوره داخلي

جناب آقاي دكتر سليم زاده پيشنهاد دادند كه با توجه به اينكه دو هفته آخر كارآموزي داخلي به امتحانات پايان دوره داخلي اختصاص دارد، عملا دانشجويان در روتيشن آخر حضور چنداني ندارند و بهتر است كه اين دوهفته به صورت انتخابي ارائه شود و اجباري نباشد. پس از بحث و گفتگو در اين مورد مقرر گرديد اين موضوع در هسته مركزي گروه داخلي مطرح شود و اين پيشنهاد از گروه به دانشكده مطرح شود.

 منبع: واحد بازنگري دوره پزشکي عمومي دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکي