تعطیلی ام آر آی بیمارستان سینا به علت تعمیرات


۲۴ تیر ۱۳۹۵
به گزارش روابط عمومی بیمارستان سینا: به اطلاع مراجعین و همکاران می رساند؛ واحد ام ار ای این مرکز به علت پاره ای از تعمیرات در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 27 و 28 تیرماه 95 تعطیل می باشد.
بدین وسیله از صبر و شکیبایی شما به منظور اجرای تعمیرات واحد ام ار ای تشکر و قدردانی می نمائیم.


منبع: بيمارستان سينا دانشکده پزشکي