برگزاری کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی


۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار روز سه شنبه مورخ 95/2/14 با حضور اعضا، در دفتر ریاست بیمارستان تشکیل شد. در ابتدای جلسه آیین نامه کمیته بازنگری شده و گزارشی از شاخص های سال 94 و میزان   دست یابی به اهداف توسط دبیر کمیته ارائه شد. در ادامه تعدادی از مشکلات واحدها بررسی و در مورد آن ها بحث و تبادل نظر گردید.منبع: بيمارستان رازي دانشکده پزشکي