برگزاری پایگاه چک قند خون وانجام مشاوره تغذیه در بیمارستان فوق تخصصی پوست رازی


۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

به مناسبت پنجمین روز هفته سلامت"سلامت، نقش غذا و دارو"  مورخ يك شنبه پنجم اردیبهشت ماه 1395 ، باهمکاری کمیته آموزش بیمارستان رازی پایگاه چک قند خون وانجام مشاوره تغذیه برگزار گردیددر این پایگاه قند خون 148 نفر از مراجعین کنترل و پمفلت های مرتبط با دیابت بین مراجعین توزیع گردیده و مشاوره تغذیه جهت 14 نفر از مراجعین  توسط خانم صادقی (کارشناس ارشد تغذیه) انجام گرفت . لازم به ذکر است که به منظور ترویج فرهنگ تغذیه صحیح و مصرف روزانه میوه و سبزیجات ، نسبت به توزیع میوه در بین کلیه پرسنل بیمارستان اقدام شد.

 

 منبع: بيمارستان رازي دانشکده پزشکي