برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دستیاری با عنوان بررسي اثر پاسخ درماني ITP مزمن به پالس دگزامتازون در بيماران بخش هماتولوژي بيمارستان بهرامي


۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۴
جلسه دفاع از پایان نامه دستیاری اطفال آقای دکترمسعود مرتضايي دستیار سال سوم کودکان در ساعت 30/11 مورخ 26/2/84 در آمفی تئاتر بیمارستان بهرامی برگزار مي گردد.موضوع این پایان نامه بررسي اثر پاسخ درماني ITP مزمن به پالس دگزامتازون در بيماران بخش هماتولوژي بيمارستان بهرامي مي باشد .
اساتید راهنما و مشاور این پایان نامه به شرح زیر عبارتند از :
استاد راهنما: آقای دکتر محمد علي احساني– فوق تخصص خون اطفال
استاد مشاور :آقای دکتر پیمان سلامتی –متخصص پزشکی اجتماعی


منبع: بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي