برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه دستیاری با عنوان بررسي اثر دسفرال وريدي با دوز بالا در بيماران تالاسمي با نارسايي قلبي در بيمارستان بهرامي


۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۴
جلسه دفاع از پایان نامه دستیاری اطفال آقای دکترمحمد احمديان دستیار سال سوم کودکان در ساعت 30/10 مورخ 26/2/84 در آمفی تئاتر بیمارستان بهرامی برگزار مي گردد.موضوع این پایان نامه بررسي اثر دسفرال وريدي با دوز بالا در بيماران تالاسمي با نارسايي قلبي بستری در بیمارستان کودکان بهرامی مي باشد .
اساتید راهنما و مشاور این پایان نامه به شرح زیر عبارتند از :
استاد راهنما: آقای دکتر محمد علي احساني– فوق تخصص خون اطفال
اساتيد مشاور :آقای دکتر پیمان سلامتی –متخصص پزشکی اجتماعی
آقاي دكتر سروش غفوريان- فوق تخصص قلب اطفالمنبع: بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي