سونوگرافی بیمارستان بهارلو شبانه‌روزی شد


۲۰ آبان ۱۳۹۴

با توجه به آمار بالای مراجعین سونوگرافی به‌موازات افزایش و رشد قابل توجه مراجعین زنان و سایر بخش‌ها و ... و افزایش رضایت مراجعین، سونوگرافی بیمارستان بهارلو شبانه‌روزی شد.
به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهارلو، با توجه به اجرای طرح تحول سلامت و افزایش رضایت مراجعین، کاهش مدت انتظار پذیرش بیماران غیر اورژانسی و آمار بالای مراجعین بیمارستان، برای رفاه حال مراجعین واحد سونوگرافی بیمارستان بهارلو شبانه‌روزی شد. منبع: بيمارستان بهارلو دانشکده پزشکي