اعلام نتایج نظر سنجی طرح تکریم مردم وجلب رضایت ارباب رجوع در بیمارستان بهرامی


۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۴
درراستای طرح تکریم ارباب رجوع بیمارستان بهرامی هر ماه یک نفر از کارکنان را که بهترین رفتار را با ارباب رجوع داشته است مورد تشویق قرار می دهد . بدین ترتیب از افراد مشروحه زیر که در ماههای گذشته در طرح نظر سنجی از ارباب رجوع بیشترین میزان رضایت راکسب نموده اند ضمن تشویق با درج در پرونده با اهدای یک ربع سکه بهار آزادی تقدیر بعمل آمد .
1- آقاي سید مرتضی دارابی مسئول بخش پذیرش و مدارک پزشکی در اردیبهشت ماه 84
2 – خانم مریم رحمانی بهیار بخش عفونی فروردین 84
3- آقای رضا دهقان پرستار درمانگاه اسفند 83
4- آقای ربی اسماعیلی پرسنل نگهبانی بهمن 83
5- خانم سودابه یزدی پرستار دی 83
6- آقای اسد سلیمانی پرسنل نگهبانی (نیروی انتظامی) آذر 83


منبع: بيمارستان بهرامي دانشکده پزشکي