افزایش جلسات دیالیز بیمارستان بهارلو در شهریور ماه


۳ آبان ۱۳۹۴

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهارلو، کل جلسات دیالیز انجام‌شده در ماه های فصل تابستان افزایش یافته است، تعداد جلسات دیالیز انجام شده از 689 جلسه در تیر ماه به 725 جلسه در شهریور ماه رسید.
گفتنی است، آمار تعداد جلسات واحد دیالیز بیمارستان و ارائه خدمات این واحد به مراجعین پس از برون‌سپاری افزایش ‌یافته است.منبع: بيمارستان بهارلو دانشکده پزشکي