جلسه هماهنگی اجرای طرح سلامت شغلي كاركنان در بیمارستان فارابی


۱۹ مهر ۱۳۹۴

به گزارش روابط عمومي بیمارستان فارابی، جلسه هماهنگی طرح ارتقای سلامت شغلی کارکنان با حضور دکتر جباروند رییس بیمارستان فارابی و مهندس ارسیلو مدير نظارت و توسعه امور عمومي دانشگاه ، دکتر رامین مهرداد متخصص طب کار و عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران، علیاری مدیر و اکبری مترون بیمارستان فارابی روز چهارشنبه ۱۵ مهر ۹۴ در دفتر مدیریت بیمارستان فارابی تشکیل شد.

مهندس ارسیلو با تاکید بر اهميت طرح ارتقای سلامت شغلی کارکنان گفت: طرح اوليه این پروژه سال ۹۳ توسط مرکز تحقیقات طب كار دانشگاه مطرح شد و مورد توجه ریاست محترم دانشگاه قرار گرفت. ریاست دانشگاه حفظ و ارتقاء سالامت شغلی ۱۷۰۰۰ کارمند مجموعه دانشگاه را وظیفه مدیران ارشد مجموعه دانسته و براجرای طرح تاکید ویژه دارد.
مهندس ارسیلو در ادامه گفت : دغدغه سلامت شغلی پرسنل، در مسئولین دانشگاه ایجاد شده است. تامین سلامت و رفاه کارکنان بحث تفننی نیست بلکه ایجاد رفاه بیشتر برای پرسنل باعث تقویت روحیه آن ها خواهد شد و منافع آن به سیستم برمی گردد.
مهندس ارسیلو گفت: مسئوليت اجراي پروژه به معاونت توسعه مديريت و برنامه‌ريزي منابع دانشگاه سپرده شده است و گام اول این طرح ایجاد دفتر ارتقاء سلامت شغلی کارکنان در بیمارستانهای  فارابی و روزبه می باشد.
وی افزود: بیمارستان فارابی همواره در اجرای طرح ها پیشرو بوده و در این زمینه هم می تواند تجربه موفقی داشته باشد.
مدير نظارت و توسعه امور عمومي معاونت توسعه دانشگاه گفت: اين پروژه دارای ۱۰ محور شامل آموزش كاركنان-مشاوره هاي درماني-خدمات درماني تكميلي-سيستم ارجاع و نوبت گيري-تسهيلات بيمه اي-پژوهش هاي سلامت محور-برنامه هاي تفريحي-مشاوره هاي حرفه محور-تسهيلات ورزشي و بهداشت حرفه‌اي است.
دکتر جباروند رییس بیمارستان فارابی ضمن استقبال از این طرح  آمادگی کامل تیم مدیریتی بیمارستان فارابی را برای اجرای کامل و شایسته این طرح اعلام کرد و افزود: مسلما کارکنان سالم و شاداب بر  کیفیت خدمات موثر بوده و خدمت رسانی به بیماران را ارتقا می بخشد.
وی در ادامه با  تاکید بر لزوم تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای کارکنان خواستار تشکیل کمیته ای ویژه در بیمارستان برای اجرای مناسب طرح شد.
علیاری مدیر بیمارستان فارابی هم طی سخنانی با ابراز خرسندی از اجرای این طرح گفت :ارتقای سلامت شغلی  کارکنان در واقع نوعی سرمایه گذاری است و هزینه نیست. 
دکتر مهرداد نماینده رئیس دانشگاه نیزبا تاکید بر اهمیت ویزه اجرای این طرح در واحد ها گفت انجام این طرح موجب ارتقاء سلامت کارکنان شده و می شود و باید اولویت نخست  بیمارستانها باشند چون کارکنان سالم برخورد بهتری با بیماران خواهند داشت و خطاهای کاری هم کاهش پیدا می کند.
وی افزود: مرکز تحقیقات طب کار دستورالعمل ها ی مربوطه را تدوین کرده و از بعد فنی در اجرای این طرح بیمارستان فارابی را همراهی می کند.منبع: بيمارستان فارابي دانشکده پزشکي